ATIK BERTARAF ETMENİN FAYDALARI:

ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt) hazırlama makinası ile doğada kaybolması uzun yıllar süren plastik, tekstil, bebek bezi, strafor, pet şişe ve benzerlerini kırarak alternatif yakıt üretmektedir. Makine, teknik olarak çöpün (belediyelerin atıklarının) içindeki evsel organik ürünler alındıktan sonra kalan yanabilir ve kalorifik değeri olan atıkların parçalanması ve boyutlanmasını sağlama esasına dayanır.

Enerjiye ve elektriğe dönüşmesi için hazırlanacak olan bu alternatif “Atıktan Türetilmiş Yakıtı” (ATY’yi) çimento fabrikaları, termik santraller, kireç üretim fırınları, demir çelik ve benzeri beraber yakma, yakma ve atıktan enerji üretim tesisleri, ek yakıt olarak fazlasıyla kullanan enerji yoğun sektörlerdendir ve yakma tesislerinde yakılarak elektrik üretilmektedir. Böylece bu sektörlerin yakıt ihtiyaçlarının karşılanması sayesinde kömür ithalatının da azaltılmasını sağlamaktadır.

Ayrıca düzenli depolama alanlarına taşınan veya gömülerek toprak altıda kirliliğe bırakılan bakiye atık miktarını azaltmakta ve atığı bertaraf etmektedir. Düzenli depolama alanlarından tasarruf sağlayarak, tarımsal arazinin yok olmasını önlemektedir. Atıkların depolama alanlarına yollanmaması sayesinde atıklardan kaynaklanan toprak ve su kirliliğini önemli ölçüde engelleyerek çevre kirliliğini önlemekte ve karbon ayak izini küçültülmektedir.

Bu makine; “Sıfır Atık” kapsamında israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi sayesinde sürdürülebilir çevre politikalarına hizmet etmektedir.